Dane firmy

STANCHEM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Chemiczne

Adres siedziby:

ul. Kolejowa 105A ; 21 – 025 Niemce ; POLSKA

Telefon          +48 81 718 64 00 / 15

Fax               +48 81 718 64 05

E-mail           office@stanchem.pl

www             www.stanchem.pl

Rok założenia          1997

Kapitał Zakładowy   10 000 000 PLN

NIP                             946 19 56 540

Regon                        430843091

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS NR 0000638331